Automaattisorvaukseen erikoistunut
alihankintakoneistamo